Προβολή όλων των 8 αποτελεσμάτων

Οι ταχυσύνδεσμοι συνδέονται από τη μία πλευρά τους με τα ρακόρ βρύσης και από την άλλη με το σωλήνα άρδευσης του αυτόματου ή το λάστιχο ποτίσματος.

Όταν έχουμε προγραμματιστή βρύσης, τότε ταχυσύνδεσμος μπαίνει μεταξύ του προγραμματιστή και του σωλήνα άρδευσης.

Υπάρχουν επίσης, οι σύνδεσμοι όπου συνδέουν δύο διαφορετικούς σωλήνες άρδευσης.