Σωληνάκια - Μπεκάκια

Showing all 8 results

Εξαρτήματα μικροάρδευσης όπως σωληνάκια για το αυτόματο πότισμα, σταλάκτες (μπεκάκια), σγρομπίες, μικροεξαρτήματα για το αυτόματο πότισμα.