Προβολή όλων των 8 αποτελεσμάτων

Σπόροι γκαζόν διάφορων ποικιλιών ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε κήπου.

Συνιστώμενη σπορά για τα μίγματα

  • Σπόροι Γκαζόν – Festuca Arudinacea
  • Σπόροι γκαζόν γηπέδου ειδικό για πάτημα (Calpestabille)
  • Σπόροι γκαζόν για ορεινές περιοχές (Ville)
  • Σπόροι γκαζόν για παραθαλάσσιες περιοχές (Sahara)
  • Σπόροι γκαζόν σκιάς (Ombreggiato)

Με σπαρτική μηχανή: 25 g/m2 ή με το χέρι : 50 g/m2

  • Συνιστώμενη σπορά για διχόνδρα (τριφύλλι): Με σπαρτική μηχανή: 15 g/m2 ή με το χέρι : 25 g/m2
  • Συνιστώμενη σπορά για αγριάδα Ουγκάντα: 30 gr / m2.
  • Συνιστώμενη σπορά για αγριάδα Κικούγιου: 1 gr / m2.