Προϊόντα Δημόσιας Υγείας

Showing all 5 results

Προϊόντα Υγεινομικής Σημασία, Δημόσιας Υγείας.

  • Βιοκτόνα (εντομοκτόνα, τρωκτικοκτόνα)
  • Παγίδες εντόμων υγειονομικής σημασίας
  • Παγίδες εντόμων αστικών περιοχών
  • Ηλεκτρικές εντομοπαγίδες επαγγελματικών χώρων
  • Κολλητικές παγίδες επαγγελματικών χώρων
  • Κολλητικές παγίδες εντόμων γενικής χρήσης