Διπλή παροχή από 1» σε 3/4»

5,90 

Διπλή παροχή από 1» σε 3/4»