Προγραμματιστής βρύσης – TEMPO LOGIC CLABER

65,00 

Αυτόματος προγραμματιστής βρύσης μιας εξόδου με εύκολο προγραμματισμός με ψηφιακό κουμπί και 19 προκαθορισμένα προγράμματα.