Σταθμός παγίδευσης τρωκτικών με χρήση κόλλας.

2,97 

Σταθμός παγίδευσης τρωκτικών με χρήση κόλλας για εσωτερικούς μικρούς χώρους.

Διευκολύνει τον εγκλωβισμό του τρωκτικού το οποίο όταν πιαστεί δεν φαίνεται παρά μόνο στο άτομο που ελέγχει τον σταθμό.

Σταθμός στον οποίο δεν χρησιμοποιείται φάρμακο. Πιάνει τα τρωκτικά με “μηχανικό” τρόπο (κόλλα).