Προϊόντα που είναι σύμμαχοι στη βιολογική καταπολέμηση των εντόμων που προσβάλλουν τις καλλιέργειες και τα καλλωπιστικά φυτά του κήπου.